GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zoologie obratlovců
Název česky Zoologie obratlovců
Název anglicky Vertebrate Zoology
Autoři GAISLER, Jiří a Jan ZIMA.
Vydání 2. přepracované. Praha, od s. 1-692, 692 s. 2007.
Nakladatel Academia
Další údaje
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-200-1484-9
Klíčová slova anglicky zoology, vertebrates, textbook
Štítky zoology, vertebrates, textbook
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., učo 2111. Změněno: 17. 10. 2007 13:07.
Anotace
Kniha poskytuje základní informace o monofyletické skupině strunatců (Chordata). Nejvýznamnější součástí těchto živočichů jsou obratlovci (Vertebrata), zahrnující savce včetně člověka. Ve druhém vydání jsou poznatky z morfologie, ekologie, chování, evoluce a systému obratlovců přepracovány a doplněny o fakta z molekulární biologie, fylogenetické systematiky, biodiversity a behaviorální ekologie. Nově je zhodnocen význam, ohrožení a ochrana obratlovců.
Anotace česky
Kniha poskytuje základní informace o monofyletické skupině strunatců (Chordata). Nejvýznamnější součástí těchto živočichů jsou obratlovci (Vertebrata), zahrnující savce včetně člověka. Ve druhém vydání jsou poznatky z morfologie, ekologie, chování, evoluce a systému obratlovců přepracovány a doplněny o fakta z molekulární biologie, fylogenetické systematiky, biodiversity a behaviorální ekologie. Nově je zhodnocen význam, ohrožení a ochrana obratlovců.
Anotace anglicky
The book comprises basic information on the monophyletic clade of chordates. Vertebrates including mammals (with man as a species)are the most important part of these animals. In the 2nd edition of the book, morphology, ecology, behaviour, evolution and system of vertebrates are revised and new data concerning molecular biology, cladistics, biodiversity and behavioural ecology are given. Actual status of vertebrates, their endangerment and conservation are evaluated.
VytisknoutZobrazeno: 19. 2. 2020 02:02