CS

Virtual Classroom with a Time Shift

MATYSKA, Luděk, Eva HLADKÁ and Petr HOLUB. Virtual Classroom with a Time Shift. In Programm and Abstracts of 8th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Virtual Classroom with a Time Shift
Name in Czech Virtuální třída s časovým posunem
Authors MATYSKA, Luděk, Eva HLADKÁ and Petr HOLUB.
Edition Programm and Abstracts of 8th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, 2007.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Japan
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords in English HD video;HDTV;videoconferencing;HPC
Tags HD video, HDTV, HPC, videoconferencing
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D., učo 3248. Changed: 30/8/2013 00:04.
Abstract
In Spring 2007, Prof. Sterling's \emph{Introduction to High Performance Computing} has been delivered in a virtual classroom consisting of 5 sites spanning several US states and Czech Republic. A high fidelity environment used a unique system that captured, transmitted and displayed the HD video in uncompressed form. However, semesters start at different times, the time zones move the lecture to locally non-acceptable time of night. A store and replay technique, higher density of lecture presentation and similar approaches had been used to mitigate the time shift problem.
Abstract (in Czech)
Na jaře 2007 byla přednáška prof. Sterlinga \emph{Úvod do superpočítání} přenášena formou virtuální třídy na pět míst v USA a v České republice. Vysoce kvalitní prostředí bylo vyvtořeno pomocí unikátního systému pro snímání, přenos a zobrazení nekomprimovaného HD videa. Semestr však začíná na různých místech v různé čas, přenos přes časové zóny pak vede k tomu, že přednáška je posunuta do lokálně neakceptovatelného nočního času. K odstraněné těchto problémů jsme využili techniku store-and-forward a také zvýšenou hustotu přednášek v cílových lokalitách.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 22/4/2019 00:31

Other applications