DOLÁK, Jan. Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin (Museum documentation and presentation of the very latest history). In Teorie a praxe - dokumentace společnosti. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2007. p. 11-18, 8 pp. ISBN 80-86413-40-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin
Name in Czech Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin
Name (in English) Museum documentation and presentation of the very latest history
Authors DOLÁK, Jan (203 Czechia, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Teorie a praxe - dokumentace společnosti, p. 11-18, 8 pp. 2007.
Publisher Technické muzeum v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00022744
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86413-40-3
Keywords in English museum;documentation;presentation;the very latest history
Tags documentation, museum, presentation, the very latest history
Tags International impact
Changed by Changed by: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Changed: 18/6/2008 11:01.
Abstract
Muzejní přístup k dokumentaci a prezentaci nejnovějších dějin, teorie a praktické příklady ze zahraničí.
Abstract (in English)
Museum approach towards documentation and presentation of the very latest history, theory and practical foreign examples.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 5/8/2020 16:41