Informační systém MU
ŠTĚTKA, Václav. Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 8-32. ISSN 1801-9978.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace
Název anglicky From Imperialism to Glocalization: Paradigmatic Shifts and Contemporary Trends in the International Communication Research
Autoři ŠTĚTKA, Václav (203 Česká republika, garant).
Vydání Mediální studia, Praha, Syndikát novinářů, 2007, 1801-9978.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00032447
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky international communication studies; development theory; cultural imperialism; media globalization; reception analysis; glocalization; reverse flow; hybridization
Štítky cultural imperialism, development theory, glocalization, hybridization, international communication studies, media globalization, reception analysis, reverse flow
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Václav Štětka, Ph.D., učo 9724. Změněno: 3. 7. 2008 15:08.
Anotace
Tento článek zkoumá historický vývoj a současné trendy v oblasti výzkumu mezinárodní resp. globální komunikace. Po systematickém přehledu "rozvojového paradigmatu" a teorií mediálního a kulturního imperialismu se článek zabývá dalším paradigmatickým obratem, který přinesly globalizační teorie v 90.letech 20.století. Autor argumentuje, že i když tento obrat do jisté míry oživil některé dřívější koncepty spojované s mezinárodní komunikací, jeho hlavní vliv je možné spatřovat v ustavení zcela nového pohledu na realitu globálních komunikačních toků. Tento přístup tak představuje vážné zpochybnění tezí o kulturní dominanci Západu a umožňuje vnímat mediální globalizaci jako komplexní a mnohosměrný proces.
Anotace anglicky
This paper examines and reviews historical development and contemporary trends in the field of international media and communication research. The author argues that while certain aspects of globalization processes brought an impulse for rejuvenation of both of the older paradigms of international communication, main impact of this discourse can be seen in helping to establish a new approach to the reality of global information/cultural flows and also to its empirical analysis. Together with the growing emphasis on the reception analysis of the international media products, questioning popular claims about their homogenizing impact, this approach represents a serious challenge for the theories of Western/American global cultural domination and enables for understanding media globalization more in terms of a complex and dynamic process, opening space for an emergence of hybrid cultural forms, product and identities.
Zobrazeno: 7. 12. 2023 04:15