ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace (Media integration of the nation in the age of globalization). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 197 pp. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mediální integrace národa v době globalizace
Name (in English) Media integration of the nation in the age of globalization
Authors ŠTĚTKA, Václav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, 197 pp. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1, 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00022747
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-4376-3
Keywords in English national integration; mass media; globalization; nationalism; hybridization
Tags globalization, hybridization, Mass Media, national integration, Nationalism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 26/5/2009 14:25.
Abstract
Kniha se věnuje úloze masových médií v procesech konstrukce národní identity. V první části práce se autor soustředí na prezentaci vybraných mechanismů národně integračního působení masových médií, z nichž některé dále empiricky zkoumá v rámci případové studie českého televizního zpravodajství. Druhá část knihy se zaměřuje především na analýzu diskurzu mediálního imperialismu jako specifického typu přístupu k otázce globalizace. S pomocí řady teoretických prací i empirických údajů z různých částí světa se autor pokouší odhalit neadekvátnost tohoto paradigmatu, přehlížejícího dynamiku globálního mediálního trhu v posledních desetiletích, ale také očividnou rezistenci publika vůči importovanýcm produktům a tendenci preferovat spíše lokální/národní mediální obsahy.
Abstract (in English)
This book focuses on the role of the mass media in the process of national integration and representation of the nationalistic discourse. Within the frame of the ritualistic model of communication, he analyses some of the most important forms of the nation-integrative effects of the mass media, particularly mediation of ceremonial events and symbolic presentation and reproduction of the nationalistic discourse within the realm of everyday life. In the second part of the thesis, the author shifts his analytical attention towards the current dynamics of global media markets, shaped by the forces of marketisation and internationalisation, which are supposed to have undermined the autonomy and creative potential of local/national culture. However, according to the author, there is a strong evidence of continuing attractiveness of the national media content and, therefore, the enduring nation-integrative function of the mass media even at the beginning of the 21st century.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Reproduction and integration of society
PrintDisplayed: 4/12/2023 00:15