LASÁK, Jan. Dvě poznámky k zásadě nemini sua res servit v úpravě občanskoprávních věcných břemen. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2007, č. 19, s. 715 - 718. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dvě poznámky k zásadě nemini sua res servit v úpravě občanskoprávních věcných břemen
Autoři LASÁK, Jan.
Vydání Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C. H. Beck, 2007, 1210-6410.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Změnil Změnil: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 4. 11. 2007 23:09.
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2020 23:08