ŠMÍD, Tomáš. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. In VAĎURA, Vladimír. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 278 s. ISBN 978-80-7325-126-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru
Název anglicky Ethnic conflicts in Post-Communist Area
Autoři ŠMÍD, Tomáš.
Vydání Brno, Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru, 278 s. 2007.
Nakladatel Centrum pro studium demokracie a kultury
Další údaje
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7325-126-0
Klíčová slova anglicky ethnic conflicts - Balkan, Caucasus, post-communist countries, ethnicity, nationalism
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D., učo 23814. Změněno: 23. 10. 2007 14:27.
Anotace
Přestože po pádu Železné opony se mohlo zdát, že ozbrojené konflikty jsou z velké části již minulostí, mnohé události posledních desetiletí tuto optimistickou prognózu vyvracejí. Stále častěji dochází také k oživování a manifestaci etnických identit jako prostředků i příčin těchto konfliktů. Sborník Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru se pokouší o představení těchto fenoménů ve dvou oblastech východního bloku, kde se stále nedaří dosáhnout mírové koexistence tamních národů – Balkánu a Kavkazu. Jednotlivé příspěvky se věnují historickému vývoji, příčinám, průběhu, řešení a důsledkům hlavních ozbrojených konfliktů, které se v obou oblastech odehrály po krachu jednotící komunistické ideologie zaštítěné SSSR a celkovém zhroucení mocenských struktur také v regionálním měřítku. Věříme, že hlubší vhled do dění v těchto oblastech a do principů a mechanismů etnického konfliktu obecně bude zajímat nejen studenty politologie, mezinárodních vztahů a bezpečnostních a strategických studií, jimž je tato publikace určena, ale i širší veřejnost.
VytisknoutZobrazeno: 6. 5. 2021 19:15