ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. (By pulling or under pressure? Motives for using ICT in teachers work). In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. p. 99 - 106, 8 pp. ISBN 978-80-969146-7-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele.
Name in Czech V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele.
Name (in English) By pulling or under pressure? Motives for using ICT in teachers work
Authors ŠEĎOVÁ, Klára (203 Czech Republic) and Jiří ZOUNEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Bratislava, Fórum o premenách školy v 21. storočí, p. 99 - 106, 8 pp. 2007.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00020547
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-969146-7-8
Keywords in English teacher; ICT using; everyday work; motives
Tags everyday work, ICT using, motives, teacher
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 8/12/2007 11:33.
Abstract
Příspěvek vychází z výsledků empirického výzkumu zaměřeného na problém, jakým způsobem používají čeští učitelé ve své každodenní práci ICT. Na základě analýzy hloubkových rozhovorů s učiteli základních škol odhaluje motivy pro zapojování ICT do vlastní práce.
Abstract (in English)
The paper sums up some of the results of research project focused on question, how Czech teacher use ICT in their everyday work. It reveals motives for using ICT on a basis of an analysis od in-depth interview with elementary school teachers.
Links
GA406/06/1022, research and development projectName: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 24/1/2020 03:29