HRBÁČEK, Jiří. FLASH IN TEACHING. In ICETA 2007- 5th international conference on Emerging e-learning Technologies "e-learning in praxis"- conference proceedings. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2007. p. 90-93, 4 pp. ISBN 978-80-8086-061-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name FLASH IN TEACHING
Name in Czech FLASH VE VÝUCE
Authors HRBÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Košice, ICETA 2007- 5th international conference on Emerging e-learning Technologies "e-learning in praxis"- conference proceedings, p. 90-93, 4 pp. 2007.
Publisher Technical University of Kosice, Slovakia
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00032485
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-8086-061-5
Keywords in English flash; interactive; animation; tests; conversion
Tags Animation, conversion, Flash, interactive, tests
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 5/11/2007 07:41.
Abstract
Todays distant education and e-learning we cant even imagine without interactive animations, simulations, attractive graphic background or without a possibility of connecting to databases and LMS. The teaching can be dulcified and its effectiveness increased by using various teaching games. Even difficult control or measuring systems that communicate with various devices connected to the computer need a good-quality graphics interface, trough which the user can intuitively control the systems. Nowadays there exist distant laboratories that through the internet enable to do different measuring in real time, to watch the process of measuring and behaviour of objects through a camera, to obtain measuring data and to direct or control the distant measuring. Even the necessity of video-chats, chats and other on-line communication channels is not negligible. This contribution deals with the basic possibilities of creation of SWF files and with less known but useful possibilities of their use.
Abstract (in Czech)
Distanční vzdělávání i e-learning si dnes již prakticky nedovedeme představit bez interaktivních animací, simulací, příjemného grafického prostředí a dokonce ani bez možnosti napojení na databáze a LMS. Výuku mohou zefektivnit a zpříjemnit i různé výukové hry. Dokonce i složité řídící či měřící systémy, co komunikují s různými zařízeními připojenými k počítači potřebují kvalitní grafické rozhraní, přes které jej uživatel může intuitivně ovládat. Existují již i vzdálené laboratoře, které přes internet umožňují v reálném čase provádět různá měření, sledovat prostřednictvím kamer průběh měření a chování měřeného objektu, získávat měřené hodnoty a měření na dálku řídit či ovládat. Není zanedbatelná ani potřeba videochatů, chatů a dalších on-line komunikací.. Příspěvek nastiňuje základní možnosti vytváření SWF souborů a některé méně známé ale užitečné způsoby použití.
PrintDisplayed: 30/5/2020 12:08