CHOVANEC, Jan. Enacting an Imaginary Community: Infotainment in Online Minute-by-Minute Sports Commentaries. In LAVRIC, EVA, Pisek, Gerhard a Stadler, Wolfgang SKINNER, ANDREW. The Linguistics of Football. 1. vyd. Tübingen: Gunter Narr, 2008. s. 255-268, 13 s. Language in Performance 38. ISBN 978-3-8233-6398-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Enacting an Imaginary Community: Infotainment in Online Minute-by-Minute Sports Commentaries
Název česky Vytváření imaginární komunity: Infotainment ve sportovním online zpravodajství
Autoři CHOVANEC, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Tübingen, The Linguistics of Football, od s. 255-268, 13 s. Language in Performance 38, 2008.
Nakladatel Gunter Narr
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00024584
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-3-8233-6398-9
Klíčová slova česky infotainment; heteroglosie; hybridní žánry; sportovní žurnalistika; analýza diskurzu; syntetická personalizace; blog
Klíčová slova anglicky infotainment; heteroglossia; hybrid genres; sports commentary; sports announcer talk; synthetic personalisation; orality; discourse analysis; live blogging; blogs
Štítky Discourse Analysis, heteroglossia, hybrid genres, infotainment, orality, sports announcer talk, sports commentary, synthetic personalisation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 18. 2. 2012 17:12.
Anotace
The article analyses the characteristic features of online minute-by-minute sports commentaries, mainly with view to the mutual interdependence of the ideational and the interpersonal functions. This is manifested by a textual practice in which the provision of information about the game and its development is complemented and even supplanted by an effort to relate to the anonymous audience in as close a manner as possible. On the level of representation, the resulting text thus has a factual as well as a social orientation. On the level of presentation, i.e. with respect to the linguistic forms and strategies in which such a combination of functions is realized, this results, above all, in an increased involvement of discourse participants in the commentary, the high degree of contextualization, and communication along several thematic threads. This article documents the way an imaginary community of football fans is constructed by means of three general strategies: synthetic personalisation combined with features of orality and spokenness, the mixing of various accessed voices in the text of the commentary, and the use of several rhetorical tropes. Together, these strategies are characterised by an entertaining way of presentation and a strong orientation towards interpersonal interaction.
Anotace česky
Článek analyzuje typické rysy internetových online sportovních reportáží, a to především s ohledem na vzájemný vztah ideační a interpersonální funkce. Charakteristický je způsob, jak jsou informace o sportovním utkání doplňovány snahou navázat co nejbližší kontakt s anonymními čtenáři. Na úrovni reprezentace (tj. co se týče jazykových forem a strategií, které realizují takovou kombinaci funkcí) to vede ke zvýšenému zaangažování komunikačních aktérů do textu komentáře, k vysoké míře závislosti na kontextu a k rozvíjení komunikace po několika tematických liniích. Tento článek dokumentuje způsob, jak trojím způsobem dochází k vytváření imaginární komunity fotbalových fanoušků: syntetickou personalizací s využitím prvků orality a mluvenosti; míšením různých hlasů v textu komentáře a užíváním vybraných rétorických prostředků. Tyto strategie společně vedou k zábavnému způsobu prezentace a k silné orientaci tohoto žánru na interpersonální interakci.
Návaznosti
GA405/07/0652, projekt VaVNázev: Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 31. 7. 2021 01:12