MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays (Liquid Prosperity: the Czech State and LG.Philips Displays). Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, vol. 2, No 2, p. 151-194, 43 pp. ISSN 1801-9978.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays
Name (in English) Liquid Prosperity: the Czech State and LG.Philips Displays
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina ŠKAŘUPOVÁ (203 Czech Republic) and Vít KOUŘIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Mediální studia, Praha, Syndikát novinářů ČR, 2007, 1801-9978.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text statě.
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00032493
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Czech press; foreign investments; discourse analysis; tracking discourse; discoursive formation; thematic structure
Tags Czech press, Discourse Analysis, discoursive formation, foreign investments, thematic structure, tracking discourse
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D., učo 43275. Changed: 14/3/2013 12:50.
Abstract
Studie předkládá diskurzní analýzu mediálního obrazu kauzy neúspěšného zahraničního investora, a to konkrétně případu holdingu LG.Philips Displays a českého státu. Studie případ pokrývá od investorova rozhodnutí vstoupit do České republiky v roce 2000 až po investorův bankrot v roce 2006. Využitá výzkumná metoda je založena na Foucaultově pojetí diskurtu a je odvozena od jeho teoretického konceptu diskurzní analýzy. Metoda, jež se spíše než na lingvistickou rovinu diskurzu zaměřuje na rovinu strukturální, je inspirována rovněž Gerbnerovou analýzou systému zpráv a de Gruyterovou technickou stopování diskurzu.
Abstract (in English)
This study offers a discourse analysis of media construction of unsuccessful foreign investor's case, dealing namely with the case of LG.Philips Displays Holding and the Czech state and covering the case since the investor's decision to settle in Czech Republic taken in 2000 until the period of the investor's bankruptcy in 2006. The particular method developed for the analysis is based on Michel Foucalt's notion of discourse and derived from his theoretical conception of discourse analysis. The method which emphasizes rather structural than linguistic level of discourse is inspired by Gerbner's message system analysis and by de Gruyter's tracking discourse technique as well.
PrintDisplayed: 13/6/2021 11:33