Informační systém MU
KOVALČÍK, Vít, Jan FLASAR and Jiří SOCHOR. Extensible Approach to the Virtual Worlds Editing. In Computer graphics, virtual reality, visualisation and interaction in Africa / AFRIGRAPH'07. Grahamstown, South Africa: ACM, 2007. p. 31-37, 7 pp. ISBN 978-1-59593-906-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Extensible Approach to the Virtual Worlds Editing
Name in Czech Rozšiřitelný přístup k editování virtuálních světů
Authors KOVALČÍK, Vít (203 Czech Republic, guarantor), Jan FLASAR (203 Czech Republic) and Jiří SOCHOR (203 Czech Republic).
Edition Grahamstown, South Africa, Computer graphics, virtual reality, visualisation and interaction in Africa / AFRIGRAPH'07, p. 31-37, 7 pp. 2007.
Publisher ACM
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher South Africa
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00022858
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-1-59593-906-7
UT WoS 000266432000004
Keywords in English VR system; editing virtual worlds
Tags editing virtual worlds, VR system
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Vít Kovalčík, Ph.D., učo 4269. Changed: 23/6/2009 08:39.
Abstract
We present a virtual reality framework (VRECKO) with an editor that is capable of creating new scenes or applications using this framework. The VRECKO system consists of objects with predefined behaviors that an application designer can dynamically change. With instances of a special object type called Ability, we may extend or change behaviors of objects in a scene. As an example of this approach, we present an editor that we implemented entirely as a set of abilities. The editing is done directly in 3D environment which has several benefits over the 2D editing, particularly the possibility to work with a scene exactly as in the final application.
Abstract (in Czech)
Představujeme systém pro programování ve vrituální realitě (VRECKO) spolu s editorem, který je schopný vytvářet nové scény nebo apikace ze použití tohoto systému. VRECKO sestává z objektů s předdefinovaným chováním, které je možné změnit pomocí instancí speciálního objektu, nazvaného Ability. Jako příklad tohoto přístupu prezentujeme editor, který je kompletně vytvořený za použití Abilit. Editování se provádí v 3D prostředí, což má několik výhod oproti 2D editaci, zejména možnost pracovat se scénou přesně tak jako ve finální aplikaci.
Links
LC06008, research and development projectName: Centrum počítačové grafiky (Acronym: CPG)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
Displayed: 19/3/2019 09:26