PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena and Anne-Caroline FIÉVET. Les médias, l'argot et l'imaginaire argotique - une comparaison franco-tcheque (Mass-media, slang and slang's imagination - comparision of French and Czech youth slang). Revue d'Etudes Francaises. Budapest: ELTE, 2006, vol. 11, No 1, p. 27-52. ISSN 1416-6399.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Les médias, l'argot et l'imaginaire argotique - une comparaison franco-tcheque
Name in Czech Masmédia, slang a vžité představy o slangu - francouzsko-česká srovnávací studie
Name (in English) Mass-media, slang and slang's imagination - comparision of French and Czech youth slang
Authors PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Anne-Caroline FIÉVET (250 France).
Edition Revue d'Etudes Francaises, Budapest, ELTE, 2006, 1416-6399.
Other information
Original language French
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Hungary
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00032512
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English youth slang; epilinguistic productions; Brno's hantec; French suburban areas; advertisement
Tags advertisement, Brno's hantec, epilinguistic productions, French suburban areas, youth slang
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D., učo 12093. Changed: 13/10/2013 19:36.
Abstract
A partir d'exemples de deux parlures argotiques issues de deux milieux socialement disparates, a savoir le hantec de Brno et le francais contemporain des cités de France, l'article témoigne de la maniere dont les médias unifient l'argot (création des argots communs), s'emparent de ce dernier a des fins marketing et contribuent ainsi a la création de stéréotypes et de stigmates.
Abstract (in Czech)
Tato studie předkládá výsledky zkoumání vztahu slangu mládeže a jeho užití v masmédiích, zejména v reklamě. Analyzujeme názory respondentů na dvě konkrétní reklamy využívající slangu mládeže z pařížských předměstí, resp. přestylizovaného brněnského hantecu. Dále nastiňujeme teorii cirkulace slangového lexika a vliv masmédií na jeho popularizaci i stigmatizaci. Docházíme k závěru, že masmédia přispívají jednak k integraci generačně i sociálně podmíněných sociolektů do 'obecného slangu', na druhé straně však mohou přispívat k vytváření komunikačních bariér a předsudků o jejich mluvčích.
Abstract (in English)
This study focuses on the relationship between youth slang and its use in mass-media, especially in advertisements. Comparing the collection of epilinguistic productions concerning two advertisements based on slang: one French youth slang from suburban areas, the second in Brno's slang called 'hantec' from the Czech Republic, this article presents a reflection on the circulation of slang terms, its popularisation as well as its stigmatization. The integration of a generational and/or social deviance into 'common slang' on the one hand and its disdain and the lack of understanding on the other hand are the two main results of the recent media boom in both countries.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
07_fievet-podhorna.pdf   File version Polická, A. 13/10/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/727512/07_fievet-podhorna.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/727512/07_fievet-podhorna.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/727512/07_fievet-podhorna.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/727512/07_fievet-podhorna.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 13/10/2013 19:36, doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D., učo 12093
Attributes
 

07_fievet-podhorna.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/727512/07_fievet-podhorna.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/727512/07_fievet-podhorna.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
225,1 KB
Hash md5
91b34c93d52821aef41d394b3d90a8a4
Uploaded/Created
Sun 13/10/2013 19:36

07_fievet-podhorna.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/727512/07_fievet-podhorna.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/727512/07_fievet-podhorna.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
55,9 KB
Hash md5
b4d6fc5bd2668936d37fdb8474658f73
Uploaded/Created
Sun 13/10/2013 19:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 9/12/2022 07:45