Informační systém MU
PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Les médias, l'argot et l'imaginaire argotique - une comparaison franco-tcheque. Revue d'Etudes Francaises. Budapest: ELTE, 2006, roč. 11, č. 1, s. 27-52. ISSN 1416-6399.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Les médias, l'argot et l'imaginaire argotique - une comparaison franco-tcheque
Název česky Masmédia, slang a vžité představy o slangu - francouzsko-česká srovnávací studie
Název anglicky Mass-media, slang and slang's imagination - comparision of French and Czech youth slang
Autoři PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí) a Anne-Caroline FIÉVET (250 Francie).
Vydání Revue d'Etudes Francaises, Budapest, ELTE, 2006, 1416-6399.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00032512
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky youth slang; epilinguistic productions; Brno's hantec; French suburban areas; advertisement
Štítky advertisement, Brno's hantec, epilinguistic productions, French suburban areas, youth slang
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D., učo 12093. Změněno: 13. 10. 2013 19:36.
Anotace
A partir d'exemples de deux parlures argotiques issues de deux milieux socialement disparates, a savoir le hantec de Brno et le francais contemporain des cités de France, l'article témoigne de la maniere dont les médias unifient l'argot (création des argots communs), s'emparent de ce dernier a des fins marketing et contribuent ainsi a la création de stéréotypes et de stigmates.
Anotace česky
Tato studie předkládá výsledky zkoumání vztahu slangu mládeže a jeho užití v masmédiích, zejména v reklamě. Analyzujeme názory respondentů na dvě konkrétní reklamy využívající slangu mládeže z pařížských předměstí, resp. přestylizovaného brněnského hantecu. Dále nastiňujeme teorii cirkulace slangového lexika a vliv masmédií na jeho popularizaci i stigmatizaci. Docházíme k závěru, že masmédia přispívají jednak k integraci generačně i sociálně podmíněných sociolektů do 'obecného slangu', na druhé straně však mohou přispívat k vytváření komunikačních bariér a předsudků o jejich mluvčích.
Anotace anglicky
This study focuses on the relationship between youth slang and its use in mass-media, especially in advertisements. Comparing the collection of epilinguistic productions concerning two advertisements based on slang: one French youth slang from suburban areas, the second in Brno's slang called 'hantec' from the Czech Republic, this article presents a reflection on the circulation of slang terms, its popularisation as well as its stigmatization. The integration of a generational and/or social deviance into 'common slang' on the one hand and its disdain and the lack of understanding on the other hand are the two main results of the recent media boom in both countries.
Zobrazeno: 17. 8. 2022 22:02