EN

Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku

BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK a Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
Název anglicky Selected natural extremes and their impacts in Moravia and Silesia
Autoři BRÁZDIL, Rudolf (203 Česká republika), Ladislav BŘEZINA (203 Česká republika), Petr DOBROVOLNÝ (203 Česká republika), Martin DUBROVSKÝ (203 Česká republika), Olga HALÁSOVÁ (203 Česká republika), Jiří HOSTÝNEK (203 Česká republika), Kateřina CHROMÁ (203 Česká republika), Jana JANDERKOVÁ (203 Česká republika), Zdeněk KALÁB (203 Česká republika), Kateřina KEPRTOVÁ (203 Česká republika), Karel KIRCHNER (203 Česká republika), Oldřich KOTYZA (203 Česká republika), Oldřich KREJČÍ (203 Česká republika), Josef KUNC (203 Česká republika), Jan LACINA (203 Česká republika), Zdeněk LEPKA (203 Česká republika), Aleš LÉTAL (203 Česká republika), Jarmila MACKOVÁ (203 Česká republika), Zdeněk MÁČKA (203 Česká republika), Ondřej MULÍČEK (203 Česká republika), Pavel ROŠTÍNSKÝ (203 Česká republika), Tomáš ŘEHÁNEK (203 Česká republika), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika), Daniela SEMERÁDOVÁ (203 Česká republika), Zbyněk SOKOL (203 Česká republika), Eva SOUKALOVÁ (203 Česká republika), Josef ŠTEKL (203 Česká republika), Miroslav TRNKA (203 Česká republika), Hubert VALÁŠEK (203 Česká republika), Antonín VĚŽNÍK (203 Česká republika), Vít VOŽENÍLEK (203 Česká republika, garant) a Zdeněk ŽALUD (203 Česká republika).
Vydání Brno, Praha, Ostrava, 432 s. 2007.
Nakladatel Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00020610
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-4173-8
Klíčová slova anglicky key words
Štítky key words
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D., učo 14941. Změněno: 14. 5. 2009 12:50.
Anotace
Morava a Slezsko patří stejně jako celá České republika k těm částem světa, kde přírodní extrémy působí každoročně větší či menší materiální škody a nezřídka si vyžádají i ztráty na lidských životech. Platí to především o povodních, které jsou v případě střední Evropy vůbec nejničivějším přírodním fenoménem a nabývají charakteru přírodních katastrof jako tomu bylo např. v červenci 1997 nebo srpnu 2002. Vedle nich ovšem nelze opomenout ani řadu dalších hydrometeorologických extrémů, jako jsou např. přívalové a dlouhotrvající srážky, sucha, vichřice, krupobití, námrazové jevy, velké množství sněhu, extrémní teplé či studené vlny, jejichž projevy lze zaznamenat v lokálním až regionálním měřítku. Významné lokální dopady v krajině mohou mít rovněž geomorfologické extrémy, které jsou představovány zejména svahovými procesy (např. sesuvy, skalní řícení, bahenní a blokovo-bahenní proudy).
Anotace anglicky
The study of selected natural extremes together with their impacts in the region of Moravia and Silesia is the object of the present publication. The natural extremes addressed in the present paper are further divided into the hydrometeorological and the geomorphological. The term hydrometeorological extremes includes meteorological and hydrological elements and events that either occur with sufficiently low probability or result in hrmful impact on the natural world and the human society. Geomorphological extremes include excessively dynamic or large-area geomorphological processes that operate destructively.
Návaznosti
GA205/03/0211, projekt VaVNázev: Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 05:04

Další aplikace