Informační systém MU
ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT a moc před tabulí
Name (in English) ICT and power in classroom
Authors ŠEĎOVÁ, Klára (203 Czech Republic) and Jiří ZOUNEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, p. 260-286, 27 pp. 2007.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00020611
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7367-313-0
Keywords in English ICT; power; classroom; teacher; strategy; teaching; learning; pupil
Tags classroom, ICT, learning, power, pupil, strategy, teacher, teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 14/4/2010 23:08.
Abstract
V názvu této kapitoly se slévají dvě témata. Prvním z nich je téma moci před tabulí, tedy problém interpersonálního vlivu, který učitel uplatňuje ve třídě. Druhým z nich je vstup informačních a komunikačních technologií do prostředí školy a jeho důsledky pro výchovně vzdělávací proces. Na průsečíku těchto dvou témat se otevírá otázka, zda zapojení ICT do výukové práce učitele nějakým způsobem ovlivňuje mocenské vztahy mezi učitelem a žáky. Troufáme si tvrdit, že takto položenou otázku u nás dosud nikdo empiricky nezkoumal. Je tomu jednak proto, že naše i zahraniční studie věnované na ICT ve vzdělávání se koncentrují především na průzkum toho, jaké didaktické možnosti nové technologie přinášejí. Zároveň u nás není populární ani téma učitelské moci, které je ovšem v zahraničí obligátní součástí učebnic pedagogické komunikace. Cílem tohoto textu je obě tato témata propojit a na výše položenou otázku hledat odpověď prostřednictvím analýzy empirických dat z kvalitativního výzkumného šetření.
Abstract (in English)
The chapter presents some of the main results of the first stage of the research project:qualitative analysis of in-depth interviews with primary school teachers and class observations (video recordings). The title of this paper merges two topics. The first one is power in class, i.e. the issue of the interpersonal influence teachers use in class. The other one is the entry of information and communication technologies into school environment and its consequences for the process of education and upbringing. It is at the intersection of these two issues where the question arises whether (and how) integrating ICT into teaching affects power relations between the teacher and the pupils. The research questions we concentrate on in the present paper are: In which ways do ICT affect power relations between the teacher and the pupils? Which strategies do teachers develop in the transformed situation to strengthen their position of power?
Links
GA406/06/1022, research and development projectName: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Czech Science Foundation, Information and communication Technologies in Teachers Daily Work
Displayed: 16/5/2022 06:40