NOVOTNÝ, Jiří and Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II (The Business Economics II). 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 pp. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nauka o podniku II
Name in Czech Nauka o podniku II
Name (in English) The Business Economics II
Authors NOVOTNÝ, Jiří and Petr SUCHÁNEK.
Edition 1. vyd. Brno, 141 pp. DSO 1, 2007.
Publisher MU ESF Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4496-8
Keywords in English business economics; production; costs; distribution; financial management
Tags business economics, costs, distribution, financial management, production
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 12/9/2008 14:28.
Abstract
Publikace uvádí do problematiky podnikových funkcí, vysvětluje typologii podnikových činností a seznamuje jejich obsahem. Objasňuje obsah výroby a odbytu jako hlavních funkcí podniku, vztah odbytu a marketingu a nástroje odbytové politiky. Vysvětluje základy investic a financování, objasňuje rozdíly mezi hmotným a finančním procesem hospodaření. Zaměřuje se na obecné otázky hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či na jeho ziskovou či neziskovou orientaci.
Abstract (in English)
The publication introduce students to problems of functions of a company. It interpret typology of company activities and it introduces with their content. It shows up content of production and distribution as main functions of a company, relationship between distribution and marketing etc. The publication interprets principles of capital assets and financing and it focuses on the general questions of economy of a company.
PrintDisplayed: 9/8/2020 23:38