DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem)
Authors DOLEJŠÍ, Pavel.
Edition 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec, 177 s. 2006.
Publisher Pavel Dolejší
Other information
ISBN 8086480801
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:05.
PrintDisplayed: 8/8/2020 04:50