Informační systém MU
Školské zákony :(školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) : úvodní slova k zákonům, výklad, prováděcí předpisy, souvisící předpisy : stav k 1.9.2007. Praha: EUROUNION, 2007. 671 s. ISBN 9788073170622.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Školské zákony :(školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) : úvodní slova k zákonům, výklad, prováděcí předpisy, souvisící předpisy : stav k 1.9.2007
Authors
Edition Praha, 671 s. 2007.
Publisher EUROUNION
Other information
ISBN 9788073170622
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27. 11. 2007 13:06.
Displayed: 21. 9. 2021 01:54