Informační systém MU
VODIČKA, Karel and Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2007, 374 s. ISBN 9788073673376.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politický systém České republiky : historie a současnost
Authors VODIČKA, Karel and Ladislav CABADA.
Edition 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha, 374 s. 2007.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788073673376
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:39.
Displayed: 15/7/2024 22:09