HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. Online. In Days of Public Law (CD ROM). 1st ed. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. p. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2. [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name European Law in Arbitration Proceeding
Name in Czech Evropské právo v rozhodčím řízení
Authors HRADILOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor)
Edition 1. vyd. Brno, Days of Public Law (CD ROM), p. 998-1007, 10 pp. 2007.
Publisher Tribun EU s.r.o.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00032582
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4430-2
Keywords in English Arbitration clause; arbitration award; Community law; competition law; consumer law
Tags arbitration award, arbitration clause, Community law, competition law, consumer law
Tags International impact
Changed by Changed by: JUDr. Veronika Hradilová, Ph.D., učo 61167. Changed: 23/4/2008 16:10.
Abstract
This paper deals with the problems of relationship between European law and arbitration. It demonstrates the opportunity of arbitrators to give the preliminary rulings to the European Court of Justice and the obligation of arbitrators to apply Community law in order to the EC principles such as supremacy and direct effect of Community law.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá problematikou vztahu evropského práva a rozhodčího řízení. Poukazuje na možnost rozhodců položit předběžnou otázku k Evropskému soudnímu dvoru a povinnost rozhodců aplikovat evropské právo v souladu s obecnými principy Evropských společenství: zásadou přednosti a přímého účinku komunitárního práva.
PrintDisplayed: 24/4/2024 01:13