AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla (The Perception of a Musical Work). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 3, č. 1, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1803-1331.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vnímání hudebního díla
Name (in English) The Perception of a Musical Work
Authors AUDYOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2007, 1803-1331.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00050846
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English perception; musical work; listening; musical language
Tags listening, musical language, musical work, perception
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10/4/2012 16:56.
Abstract
Příspěvek nastiňuje problematiku vnímání hudebního díla v kontextu teoretickém (s východisky v současné sémiotice) i praktickém (s odkazy k dnešní školní praxi). Představuje také výzkum, který dopad těchto hledisek postihne.
Abstract (in English)
The article covers the issue of perception of a musical work in both theoretical (based on current semiotics) and practical (with references to the school praxis) context. It also presents the results of the research on the impact of the given aspects.
PrintDisplayed: 29/1/2022 15:19