SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ and Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57, [8]. ISBN 9788024512129.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce
Authors SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ and Hana VÁVROVÁ.
Edition 2., přeprac. vyd. Praha, 57, [8], 2007.
Publisher Oeconomica
Other information
ISBN 9788024512129
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 21/6/2021 05:43.
PrintDisplayed: 21/6/2021 16:25