Informační systém MU
OKÁČOVÁ, Marie. Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, s. 57-71. ISSN 1211-6335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics
Název česky Publilius Optatianus Porfyrius: charakteristické rysy pozdně antické figurální poetiky
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2007, 1211-6335.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00023003
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Optatianus; pozdně antická poezie; technopaignion; carmina figurata; strukturalismus
Klíčová slova anglicky Optatianus; late ancient poetry; technopaegnion; carmina figurata; structuralism
Štítky carmina figurata, late ancient poetry, Optatianus, Structuralism, technopaegnion, visual poetry
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 8. 12. 2012 08:46.
Anotace
The article discusses the origins and ancient developments of the genre of figured poetry; the main focus is on the collection of thirty one poems composed by Publilius Optatianus Porfyrius, a fourth-century Roman author of African origin. His poetry is analyzed from a number of perspectives, including structuralist theory of language and reception aesthetics.
Anotace česky
Článek se věnuje počátkům figurální poezie a jejímu vývoji v antice; ve středu zájmu je sbírka třiceti jedna básní Publilia Optatiana Porfyria, římského autora afrického původu působícího ve 4. stol. n. l. Optatianova tvorba je nahlížena z celé řady perspektiv, včetně strukturalistické teorie jazyka a recepční estetiky.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 20. 9. 2021 21:47