OKÁČOVÁ, Marie. Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, p. 57-71. ISSN 1211-6335.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics
Name in Czech Publilius Optatianus Porfyrius: charakteristické rysy pozdně antické figurální poetiky
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2007, 1211-6335.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00023003
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Optatianus; pozdně antická poezie; technopaignion; carmina figurata; strukturalismus
Keywords in English Optatianus; late ancient poetry; technopaegnion; carmina figurata; structuralism
Tags carmina figurata, late ancient poetry, Optatianus, Structuralism, technopaegnion, visual poetry
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 8/12/2012 08:46.
Abstract
The article discusses the origins and ancient developments of the genre of figured poetry; the main focus is on the collection of thirty one poems composed by Publilius Optatianus Porfyrius, a fourth-century Roman author of African origin. His poetry is analyzed from a number of perspectives, including structuralist theory of language and reception aesthetics.
Abstract (in Czech)
Článek se věnuje počátkům figurální poezie a jejímu vývoji v antice; ve středu zájmu je sbírka třiceti jedna básní Publilia Optatiana Porfyria, římského autora afrického původu působícího ve 4. stol. n. l. Optatianova tvorba je nahlížena z celé řady perspektiv, včetně strukturalistické teorie jazyka a recepční estetiky.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 17/9/2021 00:46