HLOUŠEK, Miroslav. Růstové účetnictví států Visegrádské čtyřky: duální přístup (Growth accounting for Visegrad states: dual approach). In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 202-210, 9 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Růstové účetnictví států Visegrádské čtyřky: duální přístup
Name (in English) Growth accounting for Visegrad states: dual approach
Authors HLOUŠEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4), p. 202-210, 9 pp. CVKS, 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00023008
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4455-5
Keywords in English growth accounting; dual approach; total factor productivity growth rate; Solow model; Visegrad states
Tags dual approach, growth accounting, Solow model, Visegrad states
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D., učo 21886. Changed: 8/9/2009 11:14.
Abstract
Podkapitola se zabývá kvantifikací růstu SPF (souhrnné produktivity faktorů) pomocí duálního přístupu k růstovému účetnictví pro země Visegrádské čtyřky. I když se ekonomiky zemí Visegrádu zdají být velmi podobné, výsledky ukazují, že ekonomický růst pramení z různých zdrojů. SPF a technologie je hlavní příčinou růstu v České republice, naopak v Polsku a Slovensku hraje důležitější roli akumulace výrobních faktorů. Maďarsko je pak zemí, ve které jsou zdroje růstu ekonomiky rozděleny rovnoměrně.
Abstract (in English)
The subsection deals with quantification of TFP (Total Factor Productivity) growth rate for Visegrad countries using dual approcha to growth accounting. Even if Visegrad states seem to be very similar, results show that economic growth has different sources. TFP and technologies are the main cause of growth in the Czech Republic, on the other hand, the factor accumulation plays a very important role in Poland and Slovakia. Hungary is a country where the sources of growth are divided evenly.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 22/5/2019 11:50