KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy (The Unification of Supervision over Financial Markets in the Reform of Public Administration). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 76, 474-480, 7 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy
Name (in English) The Unification of Supervision over Financial Markets in the Reform of Public Administration
Authors KYNCL, Libor (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Dny veřejného práva, p. 76, 474-480, 7 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00032607
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4430-2
Keywords in English unification; merger; supervision; financial markets; capital market; Czech National Bank; CNB; public administration
Tags capital market, CNB, Czech National Bank, financial markets, merger, Public administration, supervision, unification
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 18:27.
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je rozebrat sjednocení dozoru nad finančními trhy, k němuž došlo v České republice okamžikem nabytí účinnosti zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, tj. od 1. dubna 2006. Tato novela výrazným způsobem ovlivnila běh kapitálového trhu, ale i ostatních finančních trhů. Autor při analýze této oblasti vychází kromě právní úpravy též z důvodové zprávy zákona č. 57/2006 Sb., článků zveřejněných o této legislativní změně a odborných monografií.
Abstract (in English)
The purpose of this paper is to explain the unification of supervision over financial markets that happened in the Czech Republic when Act No. 57/2006 Coll., on Amendment of Acts in Connection with Unification of Supervision of the Financial Market, became effective, that means on April 1, 2006. This amendment strongly affected running of capital market and also other financial markets. The author bases his analysis on legal regulation and also on explanatory report to the Act No. 57/2006 Coll., articles published about this legislative change and monographs.
PrintDisplayed: 26/5/2024 11:18