NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP (Assessment as a theoretical and methodical problem in social work). In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1st ed. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. p. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP
Name in Czech Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP
Name (in English) Assessment as a theoretical and methodical problem in social work
Authors NAVRÁTIL, Pavel.
Edition 1. vyd. Bratislava, NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. p. 186-193, 8 pp. 2007.
Publisher Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-89185-27-6
Keywords in English assessment; assessment methods; assessment strategies; families in needs
Tags assessment, assessment methods, assessment strategies, families in needs
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 7/12/2007 09:51.
Abstract
Posouzení životní situace dítěte, jeho rodiny a případně dalších potenciálních klientů a uživatelů sociálních služeb je pravděpodobně jednou z nejkontroverznějších a nejobtížnějších záležitostí v sociální práci. Závažnost procesu posouzení je dána tím, že na jeho výsledku závisí další postup sociálního pracovníka a tedy i ve značné míře osud osob, které jsou posuzovány. Přesto se však zdá, že je tomuto tématu věnována v české sociální práci jen malá pozornost. Pohlédneme-li se po soudobé české literatuře z oblasti sociální práce, nenalezneme prakticky žádné zmínky, které by posouzení stavěli do středu své pozornosti (o výjimkách se zmíním později). Příspěvek věnuji vstupnímu vymezení pojmu posouzení v oborovém pojetí sociální práce, seznamuji s různými pojetími posouzení a zabývám se metodami a technikami, která má sociální pracovník k dispozici při jeho provádění.
Abstract (in English)
The assessment is probably one of the most controversial questions in social work. Importance of the assessment process is given by the fact that on its outcome depends what kind of work will be performed with service users. Despite this relevancy there is lack of attention paid to assessment theme in the Czech professional literature. If we go through contemporary literature on social work there are only small parts of texts about assessment theories, methods or further questions. In my conference paper I present basic definitions on assessment in the context of social work, discuss different strategies and concepts which can help to better understand what place has assessment in the process of working with service users. I offer to discussion some questions which are in relation to assessment in European countries.
PrintDisplayed: 22/1/2022 03:04