KOLÁŘOVÁ, Ivana a Jana HOFFMANNOVÁ. Kombinatorika temporálních konektorů: jejich sémanticko-pragmatická a stylistická profilace (získaná interpretací korpusových dat). Stylistyka, Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2007, XVI, č. 1, s. 81-93. ISSN 1230-2287.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kombinatorika temporálních konektorů: jejich sémanticko-pragmatická a stylistická profilace (získaná interpretací korpusových dat)
Název česky Kombinatorika temporálních konektorů: jejich sémanticko-pragmatická a stylistická profilace (získaná interpretací korpusových dat)
Název anglicky Compound temporal connectives
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, domácí) a Jana HOFFMANNOVÁ (203 Česká republika, garant).
Vydání Stylistyka, Opole, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2007, 1230-2287.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00050858
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky compound temporal connectives - temporal vs. conditional etc. meanings - functional stylistics - pragmatics - Czech National Corpus
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 25. 8. 2011 11:11.
Anotace
Cílem studie je sledování temporálních konektorů (spojovacích výrazů s časovou sémantikou), možností jejich kombinatoriky a stylistické a pragmatické profilace. Citované doklady pocházejí z Českého národního korpusu SYN2000. Za centrum souboru složených časových konektorů lze považovat spojku KDYŽ (srov. výrazy AŽ KDYŽ, PRÁVĚ KDYŽ, TEHDY, KDYŽ, KDYŽ POTOM, KDYŽ JEŠTĚ, VŽDYCKY KDYŽ), popř. další spojky - NEŽ, CO.
Anotace anglicky
This article deals with connectives that express meanings from the sphere of time and tense, particularly with their combinations (compound connectives), and with stylistic and pragmatic properties of them. We consider the connective KDYŽ as a centre of this group of compound connectives and try to differ functions of combinations like AŽ KDYŽ, PRÁVĚ KDYŽ, TEHDY, KDYŽ, KDYŽ POTOM, KDYŽ JEŠTĚ, VŽDYCKY KDYŽ etc. It is interesting to study the interference between temporal semantics and causal conditional, concessive, as well as other meanings. As we have today large amount of data ad our disposal (thanks to Czech National Corpus), we are able to study different distribution of temporal connectives (and their combinations) in the patterns of functional styles and in various text types and genres (scientific texts, professional instructions, economic and sport reports and commentaries, interviews, fairy tales or novels, etc.).
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2019 19:13