Informační systém MU
MATULOVÁ, Veronika, Stanislav MAN and Marek NEČAS. Binuclear complexes of 4-methoxyphenyltellurium trichloride with variably linked diphosphine disulfide ligands. Polyhedron. Velká Británie: Elsevier Science Ltd., 2007, vol. 26, No 12, p. 2569-2573. ISSN 0277-5387.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Binuclear complexes of 4-methoxyphenyltellurium trichloride with variably linked diphosphine disulfide ligands
Name in Czech Binukleární komplexy 4-methoxyfenyltelluriumtrichloridu s difosfinovými ligandy
Authors MATULOVÁ, Veronika (203 Czech Republic), Stanislav MAN (203 Czech Republic) and Marek NEČAS (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Polyhedron, Velká Británie, Elsevier Science Ltd. 2007, 0277-5387.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.756
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00020653
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000248633900025
Keywords in English Diphosphine disulfide ligands; Tellurium(IV); Binuclear complexes; Trans-influence; X-ray crystallography
Tags Binuclear complexes, Diphosphine disulfide ligands, Tellurium(IV), Trans-influence, X-ray crystallography
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D., učo 18809. Changed: 25/6/2009 11:34.
Abstract
Four neutral ligands of the diphosphine disulfide type with different central linking groups [(CH2)4, (CH2)6, (C6H4)2, and HN-(C6H4)-NH] were reacted with 4-methoxyphenyltellurium trichloride in dichloromethane. The crystallization of products afforded crystals consisting of binuclear addition complexes of 4-MeOC6H4TeCl3 with corresponding ligands. The ligands are coordinated to Te(IV) centres through weak Te-S bonds. The coordination of both tellurium atoms in each complex is pseudo-octahedral, built of the TeCl3S tetragonal basis and the aryl group and the lone pair of electrons in axial positions. The weak donating properties of sulfur atoms are reflected in shortening of the trans-positioned Te-Cl bonds.
Abstract (in Czech)
Práce popisuje reakce dithiodifosforanových ligandů s různými centrálními skupinami [(CH2)4, (CH2)6, (C6H4)2 a HN-(C6H4)-NH] s 4-methoxyfenyltelluriumtrichloridem v dichlormethanu. Rekrystalizací produktů byly získány binukleární donor-akceptorové komplexy 4-MeOC6H4TeCl3 s příslušnými ligandy. Ligandy jsou koordinovány k centrálním Te(IV) atomům slabými vazbami Te-S. Koordinace atomů telluru ve všech komplexech je pseudo-oktaedrická, se čtverovou TeCl3S základnou a arylovou skupinou a nevazebným elektronovým párem v axiálních pozicích. Slabý donorní charakter síry se odráží ve zkrácení protilehlých vazeb Te-Cl.
Links
GA203/07/1657, research and development projectName: Koordinační oligomery a polymery triády zinku s dithioláty
Investor: Czech Science Foundation, Coordination oligomers and polymers of zinc triad with dithiolates
Displayed: 28/11/2023 13:48