MATULOVÁ, Veronika, Stanislav MAN a Marek NEČAS. Binuclear complexes of 4-methoxyphenyltellurium trichloride with variably linked diphosphine disulfide ligands. Polyhedron. Velká Británie: Elsevier Science Ltd., 2007, roč. 26, č. 12, s. 2569-2573. ISSN 0277-5387.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Binuclear complexes of 4-methoxyphenyltellurium trichloride with variably linked diphosphine disulfide ligands
Název česky Binukleární komplexy 4-methoxyfenyltelluriumtrichloridu s difosfinovými ligandy
Autoři MATULOVÁ, Veronika (203 Česká republika), Stanislav MAN (203 Česká republika) a Marek NEČAS (203 Česká republika, garant).
Vydání Polyhedron, Velká Británie, Elsevier Science Ltd. 2007, 0277-5387.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.756
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00020653
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000248633900025
Klíčová slova anglicky Diphosphine disulfide ligands; Tellurium(IV); Binuclear complexes; Trans-influence; X-ray crystallography
Štítky Binuclear complexes, Diphosphine disulfide ligands, Tellurium(IV), Trans-influence, X-ray crystallography
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D., učo 18809. Změněno: 25. 6. 2009 11:34.
Anotace
Four neutral ligands of the diphosphine disulfide type with different central linking groups [(CH2)4, (CH2)6, (C6H4)2, and HN-(C6H4)-NH] were reacted with 4-methoxyphenyltellurium trichloride in dichloromethane. The crystallization of products afforded crystals consisting of binuclear addition complexes of 4-MeOC6H4TeCl3 with corresponding ligands. The ligands are coordinated to Te(IV) centres through weak Te-S bonds. The coordination of both tellurium atoms in each complex is pseudo-octahedral, built of the TeCl3S tetragonal basis and the aryl group and the lone pair of electrons in axial positions. The weak donating properties of sulfur atoms are reflected in shortening of the trans-positioned Te-Cl bonds.
Anotace česky
Práce popisuje reakce dithiodifosforanových ligandů s různými centrálními skupinami [(CH2)4, (CH2)6, (C6H4)2 a HN-(C6H4)-NH] s 4-methoxyfenyltelluriumtrichloridem v dichlormethanu. Rekrystalizací produktů byly získány binukleární donor-akceptorové komplexy 4-MeOC6H4TeCl3 s příslušnými ligandy. Ligandy jsou koordinovány k centrálním Te(IV) atomům slabými vazbami Te-S. Koordinace atomů telluru ve všech komplexech je pseudo-oktaedrická, se čtverovou TeCl3S základnou a arylovou skupinou a nevazebným elektronovým párem v axiálních pozicích. Slabý donorní charakter síry se odráží ve zkrácení protilehlých vazeb Te-Cl.
Návaznosti
GA203/07/1657, projekt VaVNázev: Koordinační oligomery a polymery triády zinku s dithioláty
Investor: Grantová agentura ČR, Koordinační oligomery a polymery triády zinku s dithioláty
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2023 14:06