NAJVAR, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy (Research design of CPV Video Study of English: Analysing English teaching at lower secondary level in the Czech Republic). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 1-9. ISBN 978-80-7040-987-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy
Name (in English) Research design of CPV Video Study of English: Analysing English teaching at lower secondary level in the Czech Republic
Authors NAJVAR, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Veronika NAJVAROVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. České Budějovice, Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu, p. 1-9, 9 pp. 2007.
Publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00023043
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7040-987-9
Keywords in English videostudie; výuka cizích jazyků; výzkum výuky; časová dimenze výuky; obsahová dimenze výuky
Tags obsahová dimenze výuky, videostudie, výuka cizích jazyků, výzkum výuky, časová dimenze výuky
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Changed: 11/12/2007 10:41.
Abstract
V příspěvku je představen metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka, kterou realizuje Centrum pedagogického výzkumu PdF MU. CPV videostudie anglického jazyka navazuje na CPV videostudii fyziky a CPV videostudii zeměpisu a probíhá současně s CPV videostudií tělesné výchovy. V průběhu školního roku 2006/07 byly standardizovaným postupem pořízeny videozáznamy více než 70 vyučovacích hodin v předmětu anglický jazyk v 7. a 8. ročnících základních škol. Získaná data se v současné době zpracovávají a vyhodnocují v řadě obecně didaktických aspektů (čas výuky, verbální aktivity žáků a učitele, časové zastoupení fází a organizačních forem výuky aj.) i oborově didaktických aspektů (využití mateřského jazyka, zaměření na jednotlivé jazykové dovednosti aj.).
Abstract (in English)
The paper introduces the methodological procedure of the CPV video study of English that is being realised by the Educational Research Centre (CPV) of the Faculty of Education, Masaryk University. More than 70 lessons of English have been video recorded as taught in the 7th and 8th grades of Czech basic schools during the 2006/07 school year. The obtained data are being analysed, based on various general didactic and subject specific indices (duration of teaching, verbal activity of the teacher and the students, temporal quantification of individual teaching forms and phases, use of the mother tongue, focus on individual language skills, etc.).
Links
LC06046, research and development projectName: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Acronym: RECES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
PrintDisplayed: 10/5/2021 06:59