CHARVÁT, Karel, Milan KOCÁB, Milan KONEČNÝ and Petr KUBÍČEK. Geografická data v informační společnosti (Geographic Data in Information Society). 1. vyd. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby 98, 2007. 280 pp. VÚGTK, ročník 53, publikace č. 43. ISBN 978-80-85881-28-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geografická data v informační společnosti
Name in Czech Geografická data v informační společnosti
Name (in English) Geographic Data in Information Society
Authors CHARVÁT, Karel (203 Czech Republic), Milan KOCÁB (203 Czech Republic), Milan KONEČNÝ (203 Czech Republic, guarantor) and Petr KUBÍČEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Zdiby, 280 pp. VÚGTK, ročník 53, publikace č. 43, 2007.
Publisher Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby 98
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00019510
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-85881-28-8
Keywords in English geoinformation; metadata; web services; mobile mapping; sensor web applications.
Tags geoinformation, metadata, mobile mapping, sensor web applications., Web Services
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., učo 1927. Changed: 31/3/2010 11:23.
Abstract
Monografie se zabývá dílčími aspekty a možnostmi využití geografických dat v informační společnosti. Publikace vychází z výsledků několika projektů vědy a výzkumu zabývajících se oblastí správy a sdílení geografických dat, mobilním mapováním, logistickými aplikacemi GIS a konečně rozvojem informačních technologií ve sféře aktualizace geografických dat v oblasti zeměměřictví a kastru.
Abstract (in English)
Presented monograph deals with various aspects of geographic data utilisation in information society. Publication summarises results of several research and development projects focusing namely on geographic data management and sharing, mobile mapping, GIS logistic applications development, and information technology fostering for surveying and cadastral geodata updating.
Links
1ET101630421, research and development projectName: Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1ET206030407, research and development projectName: Management geografických informací a znalostí
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 25/10/2020 15:26