KUNOVOVÁ, Lucie. Benjamin Britten - náměty k poslechovým činnostem v hudební výchově (Benjamin Britten - Suggestions for Receptional Activities in Music Education). In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 247-252. ISBN 80-210-4163-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Benjamin Britten - náměty k poslechovým činnostem v hudební výchově
Name in Czech Benjamin Britten - náměty k poslechovým činnostem v hudební výchově
Name (in English) Benjamin Britten - Suggestions for Receptional Activities in Music Education
Authors KUNOVOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů), p. 247-252, 6 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00032629
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-4163-3
Keywords in English music education; listening; music reception; Benjamin Britten; Simple Symphony
Tags Benjamin Britten, listening, music education, music reception, Simple Symphony
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Kunovová, Ph.D., učo 55498. Changed: 30/6/2009 22:12.
Abstract
Článek zkoumá východiska a možnosti poslechových činností v hodinách hudební výchovy. Blíže je analyzována kompozice Benjamina Brittena Simple Symphony a následně je nabídnuto didaktické využití této analýzy.
Abstract (in English)
The article researches the bases and possibilities of listening activities in the musical education. The composition Simple Symphony by Benjamin Britten is analysed in more detail. Then it is proposed didactic use of this analysis.
PrintDisplayed: 26/1/2022 20:52