MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA and Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí (User authentication and electronic transaction authorization). Praha: TATE International, s.r.o., 2007. 318 pp. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí
Name (in English) User authentication and electronic transaction authorization
Authors MATYÁŠ, Václav (203 Czech Republic, guarantor), Jan KRHOVJÁK (203 Czech Republic), Václav LORENC (203 Czech Republic), Marek KUMPOŠT (203 Czech Republic), Zdeněk ŘÍHA (203 Czech Republic), Daniel CVRČEK (203 Czech Republic), Jan STAUDEK (203 Czech Republic), Pavel HENDRYCH (203 Czech Republic), Miroslav JANDA (203 Czech Republic), Vlastimil HOLER (203 Czech Republic), Kamil MALINKA (203 Czech Republic), Petr ŠVENDA (203 Czech Republic) and Andriy STETSKO (804 Ukraine).
Edition Praha, 318 pp. Příručka manažera VIII. 2007.
Publisher TATE International, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00020671
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-86813-14-1
Keywords in English authentication; authorization; security; electronic transaction;
Tags authentication, authorization, electronic transaction, security
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., učo 344. Changed: 21/5/2009 19:52.
Abstract
Kniha si klade za cíl sloužit jako průvodce světem autentizace a autorizace - v první části obsahuje úvod do problematiky, výklad klíčových pojmů, souvislostí atd. Druhá část je zaměřena na trendy vývoje jednotlivých autentizačních metod a jejich známé bezpečnostní nedostatky; třetí část se pak věnuje současným (běžně používaným) řešení autorizace finančních transakcí. Závěrečná část diskutuje možnosti zvýšení bezpečnosti autentizačních i autorizačních postupů.
Abstract (in English)
This book aims to provide a guidance in the world of authentication and authorization; this first part introduces relevant issues and explains key concepts and relations, etc. The second part then focuses on the developments of authentication methods and their security problems and the third part then deals with current methods of authorizing financial transactions. The final part discusses options for improving the security of authentication and authorization procedures.
Links
GA102/06/0711, research and development projectName: Kryptografické generátory náhodných a pseudonáhodných čísel
Investor: Czech Science Foundation, Cryptographic random and pseudo-random number generators
PrintDisplayed: 29/9/2023 22:58