TRÁVNÍČEK, Zdeněk and Roman HYTYCH. Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? (Is the change of aesthetic perceiving and experiencing, which is one of the results of tranquility cultivating practice (samatha), noticeable by the test of aesthetic judgment?). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. první. Praha: Univerzita Karlova, 2007. p. 22-26. ISBN 80-86620-14-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku?
Name (in English) Is the change of aesthetic perceiving and experiencing, which is one of the results of tranquility cultivating practice (samatha), noticeable by the test of aesthetic judgment?
Authors TRÁVNÍČEK, Zdeněk and Roman HYTYCH.
Edition první. Praha, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. p. 22-26, 5 pp. 2007.
Publisher Univerzita Karlova
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-86620-14-X
Keywords (in Czech) buddhistická psychologie abhidhammy; test estetického úsudku; zakotvená teorie; změna vnímání a prožívání
Keywords in English Buddhist psychology of Abhidhamma; grounded theory; test of aesthetic judgment; change of perceiving and experiencing
Tags buddhist psychology of abhidhamma, grounded theory, test of aesthetic judgment
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Changed: 4/5/2011 14:10.
Abstract
Příspěvek prezentuje výsledky prvních dvou stádií výzkumu zaměřeného na průzkum změny estetického prožívání a vnímání, které probíhá v důsledku aplikace konkrétních technik meditace klidu (samathá). Zdrojem těchto technik je buddhistická psychologie abhidhammy. V prvním stádiu byl realizován terénní výzkum meditačních technik v tradičních kulturách Srí Lanky a Barmy v letech 2002 až 2004. Na jeho základě se v roce 2005 uskutečnil desetidenní kurz nácviku meditačních technik soustředění a klidu (20 účastníků), který byl lektorován autory výzkumu. Předmětem zkoumaného nácviku meditace je estetika prožívání barev a elementů ohně, vody a dalších. Skutečnost, že se podařilo úspěšně aplikovat tyto techniky v evropském kulturním prostředí, vytváří podmínky pro třetí stádium výzkumu, jež je určeno výzkumnou otázkou tvořící nadpis pojednání.
Abstract (in English)
The contribution presents the results of the first two stages of the research that is focused on the inquiry of aesthetic perceiving and experiencing change caused by an application of tranquility meditation techniques (samatha). Buddhist psychology of Abhidhamma is their source. In the first stage the field research of meditation techniques was executed in the traditional cultures of Sri Lanka and Burma in 2002 - 2004. On this base a ten-day course of tranquility meditation technique training was realized in 2005 (20 participants), which was lead by the authors of the research. Experiencing the aesthetics of colors and elements of fire, water and others is the subject of meditation training inquiry. The fact that those techniques were successfully applied in the European culture creates conditions for the third stage of inquiry, which is determined by the research question forming the title of the text.
PrintDisplayed: 28/9/2021 10:11