HURDÍK, Jan, Josef FIALA and Markéta SELUCKÁ. Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007 (TRADITION AND INNOVATION IN CIVIL LAW). / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 318 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4490-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007
Name (in English) TRADITION AND INNOVATION IN CIVIL LAW
Authors HURDÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor), Josef FIALA (203 Czech Republic) and Markéta SELUCKÁ (203 Czech Republic).
/ editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká.
Edition 1. vyd. Brno, 194 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 318 (řada teoretická, 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW web konference
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00023111
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4490-6
Keywords in English TRADITION AND INNOVATION IN CIVIL LAW
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 23/6/2009 15:35.
Abstract
Sborník z konference zabývající se otázkou tradic a inovací v občanském právu v evropském kontextu soukromého práva.
Abstract (in English)
Moral dimensions of civil law, The heritage of Roman law in modern civil law, Tradition and prospects of Polish material law, Modernising trends in the law of probate (inheritance), An economic approach to private law, Judicature and development of civil law, The European dimension of development of civil law
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 26/11/2022 18:08