ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 7, s. 336-340. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie
Název česky Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie
Název anglicky Lack of Insight, Non-compliance and Their Mutual Relations in Schizophrenic Disorder
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant), Radovan PŘIKRYL (203 Česká republika), Tomáš KAŠPÁREK (203 Česká republika) a Hana KUČEROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, ČLS J.E. Purkyně, 2007, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00023148
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky schizophrenic disorder; first-episode schizophrenia; lack of insight; non-compliance; choice of treatment; psychoeducation
Štítky choice of treatment, first-episode schizophrenia, lack of insight, non-compliance, psychoeducation, schizophrenic disorder
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 27. 12. 2007 09:53.
Anotace
Nedostatek náhledu a nonkompliance jsou u schizofrenní poruchy časté. Na nedostatek náhledu lze pohlížet jako na primární projev onemocnění. Nedostatek náhledu je častý i u prvních epizod schizofrenie a po odeznění psychotické epizody má náhled tendenci se zvyšovat zvláště v průběhu prvního roku. Dostupné údaje ukazují, že nedostatek náhledu souvisí s kognitivním deficitem, nonkompliancí a problémy v sociální oblasti života nemocných. Možnosti ovlivnění nedostatku náhledu jsou malé, psychoedukace, kognitivně-behaviorální psychoterapie nejsou příliš úspěšné, pozitivní vliv má spíše biologická léčba. Nonkomplianci lze ovlivnit hlavně správnou individuální volbou antipsychotika a spoluprací s nemocným a jeho nejbližšími.
Anotace anglicky
Lack of insight and non-compliance in schizophrenic patients are often observed. The lack of insight is considered to be a primary symptom of disease. It is also common in first-episode schizophrenia. After the psychotic episode a trend to iprovement is seen, especially during the first year. Available data show that lack of insight is associated with cognitive dificit, non-compliance and insufficient social functioning. The possibilities to improve the lack of insight are scarce, psychoeducation and cognitive behavioral therapy are not very successful, positive effect can be rather observed with biological treatment. Non-compliance may be addressed by the right choice of antipsychotic drug and therapeutic alliance between the psychiatrists, patients and their relatives.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2021 20:34