PÓČ, David. Analýza přístupu nestátních neziskových organizací k finančním prostředkům ze strukturálních fondů využitelných pro rozvoj lidských zdrojů. In MendelNet 2007 (Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia). 1.vydání. Brno: Petr Novák – Gimli, 2007. s. 172-179, 8 s. ISBN 978-80-903966-6-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza přístupu nestátních neziskových organizací k finančním prostředkům ze strukturálních fondů využitelných pro rozvoj lidských zdrojů
Název česky Analýza přístupu nestátních neziskových organizací k finančním prostředkům ze strukturálních fondů využitelných pro rozvoj lidských zdrojů
Název anglicky Analysis of the non governmental non profit organizations' access to the financial resources from the structural funds usable for the human resources development
Autoři PÓČ, David (203 Česká republika, garant).
Vydání 1.vydání. Brno, MendelNet 2007 (Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia), od s. 172-179, 8 s. 2007.
Nakladatel Petr Novák – Gimli
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00032718
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-903966-6-1
Klíčová slova anglicky Non governmental non profit organizations;structural funds;programming period 2004-2006;financning
Štítky financning, programming period 2004-2006, structural funds
Změnil Změnil: Mgr. Bc. David Póč, učo 49730. Změněno: 12. 4. 2010 08:10.
Anotace
Příspěvek ukazuje na fungování nestátních neziskových organizací v rámci EU a na jejich potenciál pro získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů s cílem rozvoje lidských zdrojů na úrovni regionu. S možnostmi čerpání prostředků ze strukturálních fondů pro rozvoj těchto organizací ve zkráceném programovacím období 2004-2006 byly nicméně spojeny i značné administrativní a procesní překážky, které významným způsobem komplikovaly plné využití dostupných zdrojů alokovaných především skrze jednotlivé operační programy realizované v ČR. Analýza jednotlivých problémových aspektů v čerpání prostředků ze strukturálních fondů je hlavním předmětem zkoumání tohoto příspěvku.
Anotace anglicky
Paper shows functioning of non governmental non profit organizations with the EU and their potential for gaining financial resources from the structural funds with aim for development of the human resources area on the regional level. With possibilities of using financial sources from the structural funds for development of such organizations in the shortened programming period 2004-2006 were connected also significant administration and procedural obstacles that seriously complicated full use of available sources allocated especially through particular operational programs realized in the Czech Republic. Analysis of different problematic aspects of the structural funds use forms the very core of this article.
VytisknoutZobrazeno: 18. 9. 2019 07:26