Informační systém MU
PÓČ, David. Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – Nové výzvy. 1.vydání. Ostrava: VŠB-TUO,Ekonomická fakulta, 2007. s. 283-290, 8 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů
Název česky Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů
Název anglicky Use of structural funds for development of strategic management in the human resources area on the regional level
Autoři PÓČ, David (203 Česká republika, garant).
Vydání 1.vydání. Ostrava, Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – Nové výzvy, od s. 283-290, 8 s. 2007.
Nakladatel VŠB-TUO,Ekonomická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00032719
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-248-1457-5
Klíčová slova anglicky human resources;structural funds;strategic documents
Štítky human resources, strategic documents, structural funds
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Bc. David Póč, učo 49730. Změněno: 12. 4. 2010 08:14.
Anotace
Udržitelný rozvoj územních samosprávných celků na základě inovací může být realizován pouze s pomocí vhodné regionální politiky v oblasti lidských zdrojů.Efektivní politika v oblasti lidských zdrojů je i prioritou celé EU a do této oblasti jsou alokovány značné prostředky z jejího rozpočtu.Územní samosprávné celky by měly využít možností,které tato situace nabízí a v programovacím období 2007-2013 čerpat pro oblast lidských zdrojů prostředky ze strukturálních fondů.Pro dosažení vyšší efektivity by měly mít územní samosprávné celky koncipovány odpovídající dlouhodobé záměry-nejlépe ve formě strategických dokumentů.Příspěvek ukazuje využití těchto dokumentů pro čerpání evropských prostředků na rozvoj lidských zdrojů v regionech.
Anotace anglicky
Sustainable development of the territorial autonomies based on innovations could be performed only with support of adequate regional policy in the human resources area.Effective policy in the human resources area is also priority of the EU and significant resources are allocated into this are from the central EU budget.Territorial autonomies should reflect opportunities that are brought up by this situation and in the 2007-2013 period use structural funds for human resources area.For achieving higher effectiveness the territorial autonomies should have drawn up relevant long term plans-at the best in the form of strategic documents.Paper shows how to use such documents for utilization of the European resources towards human resources development in regions.
Zobrazeno: 21. 10. 2019 08:05