PÓČ, David. Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů (Use of structural funds for development of strategic management in the human resources area on the regional level). In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – Nové výzvy. 1.vydání. Ostrava: VŠB-TUO,Ekonomická fakulta, 2007. p. 283-290, 8 pp. ISBN 978-80-248-1457-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů
Name in Czech Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů
Name (in English) Use of structural funds for development of strategic management in the human resources area on the regional level
Authors PÓČ, David (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1.vydání. Ostrava, Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – Nové výzvy, p. 283-290, 8 pp. 2007.
Publisher VŠB-TUO,Ekonomická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00032719
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-248-1457-5
Keywords in English human resources;structural funds;strategic documents
Tags human resources, strategic documents, structural funds
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. David Póč, učo 49730. Changed: 12/4/2010 08:14.
Abstract
Udržitelný rozvoj územních samosprávných celků na základě inovací může být realizován pouze s pomocí vhodné regionální politiky v oblasti lidských zdrojů.Efektivní politika v oblasti lidských zdrojů je i prioritou celé EU a do této oblasti jsou alokovány značné prostředky z jejího rozpočtu.Územní samosprávné celky by měly využít možností,které tato situace nabízí a v programovacím období 2007-2013 čerpat pro oblast lidských zdrojů prostředky ze strukturálních fondů.Pro dosažení vyšší efektivity by měly mít územní samosprávné celky koncipovány odpovídající dlouhodobé záměry-nejlépe ve formě strategických dokumentů.Příspěvek ukazuje využití těchto dokumentů pro čerpání evropských prostředků na rozvoj lidských zdrojů v regionech.
Abstract (in English)
Sustainable development of the territorial autonomies based on innovations could be performed only with support of adequate regional policy in the human resources area.Effective policy in the human resources area is also priority of the EU and significant resources are allocated into this are from the central EU budget.Territorial autonomies should reflect opportunities that are brought up by this situation and in the 2007-2013 period use structural funds for human resources area.For achieving higher effectiveness the territorial autonomies should have drawn up relevant long term plans-at the best in the form of strategic documents.Paper shows how to use such documents for utilization of the European resources towards human resources development in regions.
PrintDisplayed: 19/10/2019 22:28