SIEGLOVÁ, Naděžda. Český jazyk a literatura v procesu komunikace (Czech Language and Literature in Process of Communication). 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Český jazyk a literatura v procesu komunikace
Name in Czech Český jazyk a literatura v procesu komunikace
Name (in English) Czech Language and Literature in Process of Communication
Authors SIEGLOVÁ, Naděžda (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2007.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00023186
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English RVP pro ZV; komunikace; speciální potřeby žáků; čítanka; poruchy učení
Tags komunikace, poruchy učení, RVP pro ZV, speciální potřeby žáků, čítanka
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Changed: 8/1/2008 16:49.
Abstract
Analýza aktuálního stavu ve vzdělávání žákú se speciálními potřebami ve všech disciplínách předmětu český jazyk. Žáci se specifickými poruchami učení, žáci pocházející z jiněho mateřského jazyka než je čeština. Problematika talentovaných žáků - literární gramotnost.
Abstract (in English)
Analysis of current problems in communication of pupils with special education needs in all disciplines of the subjects Czech language. Pupils with special needs in education . Education of foreigners at the Czech secondary school. Problems of talented children - reading literacy.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27/3/2023 23:11