KUNC, Josef a Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina
Název česky Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina
Název anglicky Selected Aspects of Tourism in the Vysočina Region
Autoři KUNC, Josef (203 Česká republika, garant) a Martin ŠAUER (203 Česká republika).
Vydání 1. vydání. Brno, X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, od s. 316-324, 9 s. 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00021073
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-4325-1
Klíčová slova anglicky Tourism; Collective Accommodation Establishments; Regionalization; Vysočina Region
Štítky Collective Accommodation Establishments, Regionalization, tourism, Vysočina region
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 27. 6. 2008 12:45.
Anotace
Příspěvek se zaobírá vybranými aspekty cestovního ruchu v modelovém regionu, kraji Vysočina. Zvolenými aspekty, resp. lépe řečeno prostorovými jevy, jsou hromadná ubytovací zařízení (HUZ) a funkčně prostorová regionalizace kraje. Jedním z cílů příspěvku je poukázat na možnost provést analýzu hromadných ubytovacích zařízení na jiné kvantitativní i kvalitativní úrovni, než pouze v návaznosti na data publikovaná Českým statistickým úřadem. Dalším cílem je pak v souladu s rozmístěním ubytovacích kapacit (HUZ i objekty individuální rekreace, OIR), základními druhy a formami cestovního ruchu a provedenou typologií středisek, provést na podkladu základních krajinných typů regionalizaci cestovního ruchu v kraji a naznačit souvislosti s jeho dalším rozvojem.
Anotace anglicky
The article deals with certain aspects of tourism, using the Vysočina Region as a model example. The survey concentrated on spatial phenomena, such as collective accommodation establishments and functional-spatial regionalisation of the region. One of the aims of the piece of work was to point out that a survey of collective accommodation establishments does not necessarily have to be exclusively linked with the data published by the Czech Statistical Office (in terms of quantity and quality). Another aim is to suggest a regionalisation of tourism in the region (taking into consideration the distribution of collective accommodation establishments as well as basic forms of tourism and individual recreation object available) and to draw connection with its further development.
Návaznosti
WB-08-04, projekt VaVNázev: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR
Investor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Výzkum pro potřeby regionů
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 23:43