ZIKOVÁ, Markéta. Slovotvorba. Počátek 21. století. (Word-formation. The Beginning of the 21st Century.). In KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ, Radoslav VEČERKA and Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. p. 273-277. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovotvorba. Počátek 21. století.
Name (in English) Word-formation. The Beginning of the 21st Century.
Authors ZIKOVÁ, Markéta.
Edition Praha, Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, p. 273-277, 5 pp. Mimo - humanitní vědy, 2007.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-200-1523-5
Keywords in English Czech linguistics; morphological theory; word-formation; 21st century
Tags 21st century, Czech linguistics, morphological theory, word-formation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D., učo 9336. Changed: 3/2/2016 11:18.
Abstract
Přehled moderních morfologických teorií a jejich uplatnění v české lingvistice.
Abstract (in English)
An overview of the modern word-formation theories in the Czech linguistics.
PrintDisplayed: 3/3/2021 16:22