VACULOVIČ, Tomáš, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA and Viktor KANICKÝ. Simultánní analýza ocelí metodami LIBS a LA-ICP-OES (Simultaneous steel analysis by LIBS and LA-ICP-OES methods). In Hutní a průmyslová analytika 2007. Český Těšín: 2 THETA, 2007. p. 51-58, 8 pp. ISBN 978-80-86380-38-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Simultánní analýza ocelí metodami LIBS a LA-ICP-OES
Name (in English) Simultaneous steel analysis by LIBS and LA-ICP-OES methods
Authors VACULOVIČ, Tomáš (203 Czech Republic), Karel NOVOTNÝ (203 Czech Republic), Vítězslav OTRUBA (203 Czech Republic) and Viktor KANICKÝ (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Český Těšín, Hutní a průmyslová analytika 2007, p. 51-58, 8 pp. 2007.
Publisher 2 THETA
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10406 Analytical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00023218
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-86380-38-4
Keywords in English laser induced breakdown spectroscopy; laser ablation; inductively coupled plasma
Tags inductively coupled plasma, laser ablation, Laser Induced Breakdown Spectroscopy
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D., učo 13466. Changed: 7/1/2008 10:31.
Abstract
Tato práce je zaměřena na spojení LA-ICP-OES a LIBS. Měření byla prováděna simultánně. Studium bylo prováděno na vzorcích ocelí. K ablaci byl použit Nd:YAG laser pracující při základní vlnové délce 1064 nm. Byl zjišťován vliv podmínek ablace (zaostření laserového paprsku, energie pulzu laseru, ablační atmosféra) na intenzitu ICP-OES a LIP signálu. Poté byly naměřeny kalibrační závislosti Cr, Cu, Mn, Mo,Ni, a Si ve vzorcích ocelí v argonové a heliové atmosféře.
Abstract (in English)
This paper dwells on coupling of the LA-ICP-OES and LIBS. Measurements were performed simultaneously. Influence of the ablation parameters such as focusing of lase beam, pulse energy and surrounding atmosphere on intensity of LA-ICP-OES and LIP signal was studied. This study was carrying out with steel samples. Optimal parameters were applied to measure of calibration curves (Cr, Cu, Mn, Mo, Ni and Si) in argon and helium atmosphere.
Links
MSM0021622411, plan (intention)Name: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 26/5/2020 07:56