Informační systém MU
VACULOVIČ, Tomáš, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Simultánní analýza ocelí metodami LIBS a LA-ICP-OES. In Hutní a průmyslová analytika 2007. Český Těšín: 2 THETA, 2007. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-86380-38-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Simultánní analýza ocelí metodami LIBS a LA-ICP-OES
Název anglicky Simultaneous steel analysis by LIBS and LA-ICP-OES methods
Autoři VACULOVIČ, Tomáš (203 Česká republika), Karel NOVOTNÝ (203 Česká republika), Vítězslav OTRUBA (203 Česká republika) a Viktor KANICKÝ (203 Česká republika, garant).
Vydání Český Těšín, Hutní a průmyslová analytika 2007, od s. 51-58, 8 s. 2007.
Nakladatel 2 THETA
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10406 Analytical chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00023218
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-86380-38-4
Klíčová slova anglicky laser induced breakdown spectroscopy; laser ablation; inductively coupled plasma
Štítky inductively coupled plasma, laser ablation, Laser Induced Breakdown Spectroscopy
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D., učo 13466. Změněno: 7. 1. 2008 10:31.
Anotace
Tato práce je zaměřena na spojení LA-ICP-OES a LIBS. Měření byla prováděna simultánně. Studium bylo prováděno na vzorcích ocelí. K ablaci byl použit Nd:YAG laser pracující při základní vlnové délce 1064 nm. Byl zjišťován vliv podmínek ablace (zaostření laserového paprsku, energie pulzu laseru, ablační atmosféra) na intenzitu ICP-OES a LIP signálu. Poté byly naměřeny kalibrační závislosti Cr, Cu, Mn, Mo,Ni, a Si ve vzorcích ocelí v argonové a heliové atmosféře.
Anotace anglicky
This paper dwells on coupling of the LA-ICP-OES and LIBS. Measurements were performed simultaneously. Influence of the ablation parameters such as focusing of lase beam, pulse energy and surrounding atmosphere on intensity of LA-ICP-OES and LIP signal was studied. This study was carrying out with steel samples. Optimal parameters were applied to measure of calibration curves (Cr, Cu, Mn, Mo, Ni and Si) in argon and helium atmosphere.
Návaznosti
MSM0021622411, záměrNázev: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 26. 5. 2020 02:53