HLOUŠEK, Miroslav and Jiří POLANSKÝ. Produkční přístup k odhadu potenciálního produktu -- aplikace pro ČR (Production approach to estimation of potential product -- application for the Czech Republic). Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2007, vol. 2007, No 4. ISSN 1213-2446.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Produkční přístup k odhadu potenciálního produktu -- aplikace pro ČR
Name in Czech Production approach to estimation of potential product -- application for the Czech Republic
Name (in English) Production approach to estimation of potential product -- application for the Czech Republic
Authors HLOUŠEK, Miroslav (203 Czech Republic) and Jiří POLANSKÝ (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Národohospodářský obzor, Brno, ESF MU Brno, 2007, 1213-2446.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00024601
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English Potential output; production approach; Hodrick-Prescott filter; Band Pass filter; Kalman filter
Tags Band Pass filter, Hodrick-Prescott filter, kalman filter, Potential output, production approach
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 7/5/2009 10:45.
Abstract
Článek se zabývá odhadem potenciálního produktu pomocí produkčního přístupu. Tento přístup se vztahuje k nabídkové straně ekonomiky. Jeho výhoda spočívá v tom, že umožňuje analyzovat každý faktor, který určuje růst potenciálního výstupu, tj. kapitál, práci a souhrnnou produktivitu faktorů. Rovněž jsou diskutovány další metody odhadu potenciálu. Srovnání alternativních přístupů je ilustrováno na odhadu mezery výstupu.
Abstract (in English)
This paper deals with estimation of the potential output using production approach. This approach relates to supply side of the economy. Its advantage lies in fact that it allows us to analyze each factor that determines growth rate of potential output, i.e. capital, labor and total factor productivity. Other methods to estimation of potential output are discussed as well. Comparison of alternative approaches is illustrated on estimation of output gap.
Links
GA402/05/2172, research and development projectName: Měnová politika a makroekonomická stabilizace : identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 26/5/2019 08:03