RABUŠIC, Ladislav. Několik poznámek k české rodinné politice (Several notes on Czech family policy). Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2007, 49/2007, No 4, p. 262-272. ISSN 0011-8265.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik poznámek k české rodinné politice
Name in Czech Několik poznámek k české rodinné politice
Name (in English) Several notes on Czech family policy
Authors RABUŠIC, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha, Pedo, 2007, 0011-8265.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00020736
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Family policy; lowes low fertility; social liberalism; economic deregulation; postponement transition; late fertility;
Tags economic deregulation, family policy, late fertility, lowes low fertility, postponement transition, social liberalism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Changed: 29. 9. 2014 17:49.
Abstract
Stať se - v kontextu velmi nízké české plodnosti - opětovně zamýšlí nad tím, zdali a jak mohou opatření rodnné politiky stimulovat mladé lidi k vyšší plodnosti. Autor, jenž v minulosti zastával názor, že do procesu plodnosti není třeba státními opatřeními nijak zvláště intervenovat, reflektuje vývoj plodnosti v ČR po roce 1990 v evropském kontextu. Konstatuje, ve shodě s jinými autory, že nízká plodnost je nezamýšleným následkem dvou velkých sociálních transformací: společenského liberalismu (jenž je spojen s hodnotovou proměnou) a ekonomické deregulace. V těchto podmínkách se jedinci chovají velmi pragmaticky a z jejich hlediska pozitivně: odkládají založení rodiny a mají malý počet dětí. Co v tomto kontextu zmůže rodinná politika? Autor říká, že zvýšení české plodnosti by se teoreticky mohlo ubírat dvěma cestami: (1) Motivovat ženy, aby neodkládaly porody prvních dětí do vyššího věku. Tím by se nezkracovalo období reprodukce a rodinná politika by mohla snáze nabízet ženám možnost mít dvě nebo snad i tři děti. (2) Věk prvního porodu neovlivňovat, ale vytvořit podmínky pro to, aby ženy rodily druhé popř. třetí dítě i v pozdějším věku. Analýza těchto možností ovšem ukazuje, že nadějnější je spíše ta druhá. Celkově v závěru ovšem autor konstatuje, že jeho dřívější skepse o možnostech rodinné politky ovlivňovat pozitivně intenzitu plodnosti, zůstává.
Abstract (in English)
The paper thinks over - in the context of lowest low Czech fertility - whether measures of the family policy can stimulate young people to have higher number of children. The author who was rather sceptical to such possibility in the past, reflects the development of Czech fertility after 1990 in the European context. He maintains in agreement with other authors that low fertility is an unintended consequence of two huge social vawes: social liberalism (value change) and economic deregulation. In such conditions, the couples behave in a very pragmatic way: they postpone the family and have a small number of children. What can the family policy do here? The author thinks that there are two basic possibilites in the Czech republic: (1) to motivate female not to postpone having children in older age. This would keep the period of reproduction rather long and the family policy could offer some measures that would make it easier for women to have two or three children. (2) Not to manipulate the age of birth of the first child but on the contrary to create conditions that women can have their second or even third child in rather late age. Analysis of these two possibilities nevertheless reveals that the more feasible could be the second one. Howevever, the author concludes that his pesimism as to the possibilities of family policy to have an impact on fertility remains unchanged.
Links
GA403/05/0800, research and development projectName: Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR
Investor: Czech Science Foundation, Family, work and reproduction strategy: preference theory in the Czech Republic
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Rod-polit.pdf Licence Creative Commons  File version Rabušic, L. 29. 9. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/747660/Rod-polit.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/747660/Rod-polit.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/747660/Rod-polit.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/747660/Rod-polit.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:48, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Attributes
 

Rod-polit.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/747660/Rod-polit.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/747660/Rod-polit.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
237,7 KB
Hash md5
5aa330fec453353446c3bc675044959a
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:48

Rod-polit.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/747660/Rod-polit.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/747660/Rod-polit.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
47,4 KB
Hash md5
51c99c798a439a2f268ff044a8968e15
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:53
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 10:40