RADOVÁ, Irena, Katarina PETROVIĆOVÁ and Kateřina LOUDOVÁ. Laetae segetes iterum. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laetae segetes iterum
Name in Czech Laetae segetes iterum
Name (in English) Laetae segetes iterum
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic), Katarina PETROVIĆOVÁ (203 Czech Republic, guarantor) and Kateřina LOUDOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2007.
Other information
Original language German
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00023238
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English ancient greek; latin; medieval studies; byzantine studies
Tags ancient greek, byzantine studies, Latin, medieval studies
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Changed: 30/1/2008 12:20.
Abstract
Die internationale Konferenz "Laetae segetes iterum" wurde im Universitätszentrum der Masaryk-Universität in Telč veranstaltet. Die Konferenz war für die Doktoranden bestimmt, welche sich in ihrer Forschung mit der Klassischen Philologie, dem Mittel- und Neulatein sowie mit der Byzantinistik und Neogräzistik beschäftigen. Diese Konferenz knüpft an das vorherige internationale Treffen "Laetae segetes" an, welches das Institut für Klassische Philologie an der Masaryk-Universität am 24.-25. 11. 2005 in Brünn veranstaltet hat und an welchem die jungen Doktoratstudenten der Brünner und Wiener Universität teilgenommen haben. Diesmal wurden aber noch andere mitteleuropäische Universitäten zur Mitarbeit eingeladen, sodass etwa 60 junge Wissenschaftler von den Universitäten in Bratislava, Brünn, Budapest, Prag, Piliscaba, Szeged, Wroclaw und Wien die Ergebnisse ihrer Forschung in Telč vorgestellt haben. Die Verhandlungssprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Latein gewesen.
Abstract (in Czech)
Mezinárodní konference "Laetae segetes iterum", určená studentům doktorských studijních programů, kteří se ve svých výzkumech zabývají klasickými, medievistickými, novolatinskými, byzantologickými a neogrecistickými studii, se konala v Univerzitním centru Masarykovy univerzity Telč. Ústav klasických studií Masarykovy univerzity touto konferencí navázal na předchozí mezinárodní setkání studentů Masarykovy univerzity a Univerzity Vídeň, uspořádané v Brně 24.-25. listopadu 2005. Tentokrát však přizval ke spolupráci také další středoevropské univerzity, a v Telči tak mělo možnost představit výsledky své práce téměř šedesát mladých odborníků z univerzit v Bratislavě, Brně, Budapešti, Praze, Piliscsabě, Szegedu, Vratislavi a ve Vídni. Jednacími jazyky byly: němčina, angličtina, francouzština, italština a latina.
Abstract (in English)
International conference entitled "Laetae segetes iterum" took place at the university centre of the Masaryk University in Telč. This meeting was organized by the Department of Classical Studies as a continuation of a very successful international meeting of the students from Masaryk- a and Vienna-University held in 2005, 24-25 November. This time, however, the conference was organised in cooperation also with a number of other institutes of several Central European universities such as the University in Brno, Bratislava, Budapest, Prag, Piliscsaba, Szeged, Vienna and Wrocław. There were following official languages at the conference: German, English, French, Italian and Latin.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages
PrintDisplayed: 23/9/2023 00:47