KRONTORÁD, Petr, Irena KOUTNÁ and Michal STREHOVSKÝ. Interactive Transcription Maps Over Microarray Data. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interactive Transcription Maps Over Microarray Data
Name in Czech Zpracování microarray dat do interaktivních transkripčních map.
Authors KRONTORÁD, Petr (203 Czech Republic, guarantor), Irena KOUTNÁ (203 Czech Republic) and Michal STREHOVSKÝ (703 Slovakia).
Edition 2007.
Other information
Original language English
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00023256
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English microarrays; transcription maps; gene expression
Tags GENE EXPRESSION, microarrays, transcription maps
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D., učo 18705. Changed: 9/1/2008 16:43.
Abstract
For final description of microarray experiment results it is necessary to use some statistically robust method. Transcription maps (TM) are used to map results of gene expression analysis into individual chromosomes. We have implemented graphical tool for interactive display of TMs. This tool allows displaying of arbitrary information for each gene.
Abstract (in Czech)
Interaktivní grafické zobrazení transkripčních map a jejich využití pro analýzu genové exprese.
Links
MSM0021622430, plan (intention)Name: Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
2B06052, research and development projectName: Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů (Acronym: Biomarker)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Health and quality of life
PrintDisplayed: 3/3/2021 10:49